Čo sú komunálne voľby?

Komunálne voľby je hovorový výraz pre voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku. Tieto voľby sa konajú každé štyri roky a občania si v nich zvolia poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, starostov obcí a mestských častí a tiež primátorov miest.

Kto má právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách?

Ak ste dosiahli vek 18 rokov najneskôr v deň konania komunálnych volieb, máte právo ísť voliť. Platí to tak pre občanov Slovenskej republiky, ako aj pre cudzincov, ktorí majú v danej obci trvalý pobyt.

Pokiaľ ide o kandidátov v komunálnych voľbách, podmienky pre jednotlivé volené funkcie sa líšia.

  • Poslancom mestského alebo obecného zastupiteľstva sa môže stať kandidát, ktorý má v danej obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dosiahol vek 18 rokov.
  • Starostom obce, respektíve primátorom mesta sa môže stať kandidát, ktorý má v danej obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dosiahol vek 25 rokov.

Títo kandidáti nesmú byť vo výkone trestu odňatia slobody, ďalej nesmú byť právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin a nakoniec, nesmú byť pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Do jednotlivých funkcií môžu kandidovať tak nezávislí kandidáti, ako aj členovia politických strán. Zároveň platí, že kandidát na starostu obce môže kandidovať aj do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

Komunálne voľby v roku 2018

Na Slovensku sa budú komunálne voľby v roku 2018 konať v prvú alebo druhú novembrovú sobotu. Predseda parlamentu ich musí vyhlásiť najneskôr 110 dní pred dňom, v ktorý sa budú konať. Pokiaľ ide o budúcich víťazov komunálnych volieb, za poslancov zastupiteľstiev budú zvolení kandidáti, ktorí získajú v poradí najviac platných hlasov. Za primátorov, respektíve starostov budú zvolení kandidáti, ktorí získajú najviac platných hlasov. Ak niektorí z kandidátov získajú rovnaký počet hlasov, voľby bude nutné opakovať.