5 dôvodov, prečo ísť voliť v komunálnych voľbách

V komunálnych voľbách si v jednotlivých slovenských mestách a obciach volíme starostov, primátorov a mestských a obecných poslancov. Veľa Slovákov však voliť nechodí. Majú pocit, že tieto voľby na regionálnej úrovni nie sú tak dôležité ako tie parlamentné. V mnohých ohľadoch sú však komunálne voľby pre občana možno dôležitejšie. Ich výsledky sa občanov priamo týkajú.

Prečo teda ísť voliť v komunálnych voľbách?

  1. Pretože máte na to právo. Možnosť voliť nebola kedysi samozrejmosťou pre každého človeka. Teraz to právo máte a môžete rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať dianie vo vašom meste, či obci. Prečo toto svoje právo nevyužiť? Ak sa rozhodnete, že voliť nepôjdete, nemali by ste sa neskôr sťažovať na to, akí poslanci a primátor, respektíve starosta, rozhodujú vo vašom meste alebo obci.
  2. Pretože môžete ovplyvniť dianie vo svojom okolí. V komunálnych voľbách sa rozhoduje o veciach, ktoré sa vás bezprostredne týkajú. Môžete teda podporiť kandidátov, ktorí sa zasadzujú o zmeny vo vašom meste alebo obci, ktoré považujete za dôležité aj vy.
  3. Pretože rozhodujete aj o svojich peniazoch. Obecné a mestské zastupiteľstvá schvaľujú rozpočet obce, kontrolujú jeho čerpanie a rozhodujú napríklad aj o zavedení, respektíve zrušení miestnej dane, či rôznych poplatkov. A to už je motivácia, prečo v komunálnych voľbách podporiť tých správnych kandidátov.
  4. Pretože rozhodujete, ako sa bude nakladať s majetkom obce. Aj o tomto totiž komunálni poslanci rozhodujú v hlasovaní. Určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a kontrolujú toto nakladanie.
  5. Pretože nie ste ľahostajní k svojmu okoliu. Ak vám na vašom meste/obci záleží, určite voliť pôjdete. Dávate tak najavo, že hlas občanov naozaj môže rozhodnúť. Že politici nemôžu robiť čo chcú a mali by byť braní na zodpovednosť za to, ako nakladajú s majetkom obcí a miest.

Samozrejme, kompetencií mestských a obecných poslancov, ďalej starostov a primátorov, je omnoho viac. Ich kompletný zoznam nájdete v Zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.