Čo sú komunálne voľby?

Komunálne voľby je hovorový výraz pre voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku. Tieto voľby sa konajú každé štyri roky a občania si v nich zvolia poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, starostov obcí a mestských častí a tiež primátorov miest.

Kto má právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách?

Ak ste dosiahli vek 18 rokov najneskôr v deň konania komunálnych volieb, máte právo ísť voliť. Platí to tak pre občanov Slovenskej republiky, ako aj pre cudzincov, ktorí majú v danej obci trvalý pobyt.

Pokiaľ ide o kandidátov v komunálnych voľbách, podmienky pre jednotlivé volené funkcie sa líšia.

  • Poslancom mestského alebo obecného zastupiteľstva sa môže stať kandidát, ktorý má v danej obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dosiahol vek 18 rokov.
  • Starostom obce, respektíve primátorom mesta sa môže stať kandidát, ktorý má v danej obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dosiahol vek 25 rokov.

Títo kandidáti nesmú byť vo výkone trestu odňatia slobody, ďalej nesmú byť právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin a nakoniec, nesmú byť pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Do jednotlivých funkcií môžu kandidovať tak nezávislí kandidáti, ako aj členovia politických strán. Zároveň platí, že kandidát na starostu obce môže kandidovať aj do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

Komunálne voľby v roku 2018

Na Slovensku sa budú komunálne voľby v roku 2018 konať v prvú alebo druhú novembrovú sobotu. Predseda parlamentu ich musí vyhlásiť najneskôr 110 dní pred dňom, v ktorý sa budú konať. Pokiaľ ide o budúcich víťazov komunálnych volieb, za poslancov zastupiteľstiev budú zvolení kandidáti, ktorí získajú v poradí najviac platných hlasov. Za primátorov, respektíve starostov budú zvolení kandidáti, ktorí získajú najviac platných hlasov. Ak niektorí z kandidátov získajú rovnaký počet hlasov, voľby bude nutné opakovať.

 

 

 

 

 

5 dôvodov, prečo ísť voliť v komunálnych voľbách

V komunálnych voľbách si v jednotlivých slovenských mestách a obciach volíme starostov, primátorov a mestských a obecných poslancov. Veľa Slovákov však voliť nechodí. Majú pocit, že tieto voľby na regionálnej úrovni nie sú tak dôležité ako tie parlamentné. V mnohých ohľadoch sú však komunálne voľby pre občana možno dôležitejšie. Ich výsledky sa občanov priamo týkajú.

Prečo teda ísť voliť v komunálnych voľbách?

  1. Pretože máte na to právo. Možnosť voliť nebola kedysi samozrejmosťou pre každého človeka. Teraz to právo máte a môžete rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať dianie vo vašom meste, či obci. Prečo toto svoje právo nevyužiť? Ak sa rozhodnete, že voliť nepôjdete, nemali by ste sa neskôr sťažovať na to, akí poslanci a primátor, respektíve starosta, rozhodujú vo vašom meste alebo obci.
  2. Pretože môžete ovplyvniť dianie vo svojom okolí. V komunálnych voľbách sa rozhoduje o veciach, ktoré sa vás bezprostredne týkajú. Môžete teda podporiť kandidátov, ktorí sa zasadzujú o zmeny vo vašom meste alebo obci, ktoré považujete za dôležité aj vy.
  3. Pretože rozhodujete aj o svojich peniazoch. Obecné a mestské zastupiteľstvá schvaľujú rozpočet obce, kontrolujú jeho čerpanie a rozhodujú napríklad aj o zavedení, respektíve zrušení miestnej dane, či rôznych poplatkov. A to už je motivácia, prečo v komunálnych voľbách podporiť tých správnych kandidátov.
  4. Pretože rozhodujete, ako sa bude nakladať s majetkom obce. Aj o tomto totiž komunálni poslanci rozhodujú v hlasovaní. Určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a kontrolujú toto nakladanie.
  5. Pretože nie ste ľahostajní k svojmu okoliu. Ak vám na vašom meste/obci záleží, určite voliť pôjdete. Dávate tak najavo, že hlas občanov naozaj môže rozhodnúť. Že politici nemôžu robiť čo chcú a mali by byť braní na zodpovednosť za to, ako nakladajú s majetkom obcí a miest.

Samozrejme, kompetencií mestských a obecných poslancov, ďalej starostov a primátorov, je omnoho viac. Ich kompletný zoznam nájdete v Zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.